تبلیغات
سوالات امتحانی - سوالات ادبیات
درس درس تا قیامت

سوالات ادبیات

دوشنبه 1 آذر 1389 03:05 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ارسال شده در: سوالات امتحانی ،

-املای کدام گزینه غلط است؟

الف) مزاهر                 ب) مضاهر                 ج)مظاهر              د)مذاهر

2-با توجه به جمله، واژه های صحیح را انتخاب کنید.

 یکی ازخدمات ذوقی و فرهنگی ایرانیان به اسلام از راه زبان فارسی بود

خوش نویسی                  معماری                  نقاشی                      همه موارد

3-در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود:

الف)نوجوان بسیجی وسیّت نامه اش را می نویسد.

 

ب)جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و حمّت و غیرت توانسته اند استعداد جوشان خود را به نمایش بگذارند.

ج)ادبا و سخنوران ایرانی،حقایق اسلامی و معانی لطیف قرآنی را درمیان حکایات شیرین خود آورده اند.

د)آری خدا خاسته بود او غم خوار همه ی دردمندان و محرومان باشد.

4-با توجه به معنی املای کدام واژه نادرست است:

الف)صواب: پاداش                 ب)صبا:بادملایم                ج)اثاث:وسایل خانه           د)خواستن:طلب کردن

5--مفهوم كلی شعر گل یکی دوپیرهن/بیشتراز غنچه پاره کرده است چیست؟         

 

داشتن تجربه                        شکوفایی گل                     راززندگی                     عمرکوتاه گل

 

6-درکدام گزینه صفت درمحل خودبه کارنرفته است؟

 

دریای ژرف                     جاده طوفانی                        کوه طویل                      مسافرغریب

 

7-کدام گزینه ازلحاظ معنی بابقیه متفاوت است؟

 

پرچین                           چیر                                   کیر                              خانه روستایی

 

8-کدام گزینه معنی واژه تفوق نیست؟

 

برتری                          مزیت                               رجحان                            جلوه

 

9-کدام یک کلمه غیر ساده می باشد؟

ایده                             پیغمبر                               دیوان                               گزینه 2و3

 

10-زیباترین بیت قطعه چه نام دارد؟

بیت القطعه                   شاه بیت                             بیت الغزل                         هیچکدام

 

11-کدام یک کلمه قصاراست؟

میوه نیروی بدن                                        استقلال آزادی جمهوری اسلامی   

کار ما کارخداست                                     هیچکدام

12-خط تیره چه کاری رادرجمله انجام می دهد؟

برای زیبایی            برای وقت گذرانی            به جای اسم نویسنده           هیچکدام

13-چهارویژگی ایرانیان راازنظرشاردن کدامند؟

متین                    باوقار                         مسرف                          همه موارد

14-منظورازبیت^ به هریک زین مقاصد چون نهی گوش       مکن مقصد اصلی فراموش^چه میباشد؟

خدا                   عمل                            فکر                             موارد1و2

15-فظیلت یعنی چه؟

برتری              خوشی                          خوبی                            هیچکدام
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 آذر 1389 09:20 ب.ظ