تبلیغات
سوالات امتحانی - سوالات حرفه وفن
درس درس تا قیامت

سوالات حرفه وفن

دوشنبه 24 آبان 1389 05:21 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری

خازن چیست؟

اختراع ترانزیستورباعث چه چیزشده؟

دستگاه های الکترونیکی والکتریکی راتوضیح دهید.

وظیفه سیم آخر دررنگ های مقاومت چیست؟

ترانزیستور دارای چندپایه است؟

سه سیم ورودی رانام ببرید؟

شمای فنی پریزوسرپیچ رارسم کنید.

شمای فنی ترانزیستوررارسم کنید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 24 آبان 1389 05:30 ب.ظ