تبلیغات
سوالات امتحانی - سوالات درس ادبیات
درس درس تا قیامت

سوالات درس ادبیات

سه شنبه 18 آبان 1389 06:09 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ارسال شده در: سوالات امتحانی ،

نویسنده:حامدآذری

 

نام:         نام خانوادگی:       کلاس:

 

 

- املای كدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است ؟

 

1-انتصاب : پیوستگی                     2-انعطاف :خم شدن

 

  3-بقاع:مقبره بزرگان دین و ائمه   4- تنفیذ:اجراكردن 

 

-كدام گزینه معنی واژه‏ی«تفوق » نیست ؟

 

1- برتری             2- مزیت                      

                         

                        3- رجحان                      4- جلوه             

                                  

-كدام گزینه از لحاظ معنی با گزینه های دیگر تفاوت دارد ؟

 

1- پرچین                        2-چپر               

                         

                        3- كپر               4-خانه روستایی

-همه‏ی گزینه ها به جز……. هم خانواده‏ی كلمه‏ی«تقصیر » می باشد.

 

1-رقصا             2-قاصر

           

            3-قصور             4-مقصر

 

-در كدام گزینه صفت در محل مناسب به كار نرفته است ؟

 

1- دریای ژرف                2-جاده‏ی طولانی 

           

            3- كوه طویل              4- مسافر غریب

           

صنـــــایع ادبی و تاریخ ادبیات

 

-در همه‏ی گزینه ها به جز ………« انسان نمایی پدیده ها » وجود دارد ؟

 

1- الا ای خاك خوزستان تو آنستی كه دیدستی /

           

 سكندر ها و قیصر ها و لشكر های جوشانش

 

2- دســــت در دامـــن مولازد در                   

                       

                        كه علـــی بگذر از ما مگذر

 

3-عیب كسان منگر و احسان خویش              

                       

                        دیده فرو بر به گریبان خویش

 

4-غنچه با دل گرفته گفت / «زندگی /لب زخنده بستن است

 

/ گوشه‏ای درون خود نشستن است »

  

-كدام گزینه تعبیرمناسبی برای حضرت علی (ع)نیست..

 

 

1-ساقی كوثر                    2-فرزند كعبه                 

                         

                        3-علی بن ابی طالب                       4- شیر خدا

 

-قابوس نامه  چند باب دارد؟

 

1-33                  2-44              

                      

                       3-55                             4-45

 

           17- منظور ازسرزمین «نخل وآفتاب» كدام منطقه است؟

 

1-خوزستان                               2-خراسان                                  

                                  

                                   3-سیستان                        4-كردستان

          

متون نظــــم ونثر و درك مطلب

 

-منظور از «سپهبد » در بیت زیر كیست ؟

 

    سپهبدچو از چنگ رستم بجست                            

                                   

                                                                                                            بخایید رستم همی پشت دست

 

1- اسفندیار                                2-افراسیاب                    

                       3- زال                           4- سهراب           

           

-شاعردردرس «نحوی وكشتیبان» چه صفتی را مذمت می كند؟

1-غرور                                    2-شناگری                                  

                                  

                                   3-بی سوادی                    4-حاضر جوابی

 

-مفهوم كلی شعر «گل،یكی دو پیرهن/بیشتر زغنچه پاره كرده است» چیست؟       

1-داشتن تجربه                2-شكوفایی گل                 

                      

                       3-راز زندگی                   4-عمر كوتاه گل

 

 

 

 

 

   THE END                                                                          
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -