تبلیغات
سوالات امتحانی - سوالات امتحانی علوم تجربی
درس درس تا قیامت

سوالات امتحانی علوم تجربی

سه شنبه 4 آبان 1389 04:59 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ارسال شده در: سوالات امتحانی ،
1- لایه های زمین را نام ببرید؟
2- پوسته را تعریف کنید؟
3- کانی چیست؟
4- سه کانی اولیه مثال بزنید؟
5- راه شناسایی را کانی را نام برید؟
6- انواع سنگ ها را نام ببرید؟
7- انواع سنگ های آذرین را نام ببرید؟
8- ویژگی های سنگ های رسوبی را بنویسید؟
9- سنگ مادر چیست؟
10- نفت خام چیست و از چه چیزی تشکیل شده است؟
11- اگر در مسیر حرکت نفت لایه هایی از سنگ گچ یا سنگ های رستی که به آنها ________ می گویند قرار بگیرد نفت دیگر نمی تواند به حرکت خود ادامه دهد؟
12- زغال سنگ چه نوع سنگی است و از چه چیزی تشکیل شده است؟
13- هوا زدگی تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید؟
14- هوا زدگی فیزیکی را تعریف کنید؟
15- مهم ترین عامل شکسته در هوا زدگی شیمیایی را بیان کنید؟
16- هوا زدگی شیمیایی را تعریف کنید؟
17- عامل اصلی هوا زدگی شیمیایی چیست؟
18- زمین لغزه چیست؟
19- خزش چیست؟
20- خاک چیست؟
21- برای تشکیل خاک چه عواملی مؤثر است؟
22- گیاخاک چیست؟
23- مهمترین مواد معدنی خاکها را نام ببرید؟
24- حاصلخیزی خاک چیست؟
25- حاصلخیزی خاک به چه عواملی بستگی دارد؟

- جنبش كند مواد در دامنه های كم شیب را ............................ می گویند .(5/0) 

2- لیپید ها در مقایسه با .............................. مقدار انرژی بیشتری دارند .(5/0)  

3- پوسته سخت زمین همراه قسمت سنگی گوشته را ....................... می گویند.(5/0) 

4- از امواج ................................. در پزشكی و برای سونوگرافی استفاده می كنیم.(5/0)

5- تنفس از راه ........................... بهتر از راه دهان است زیرا هوا گرم و مرطوب و تصفیه

می شود.(5/0)

6-  انتقال گرما به روش ............ در جامدات بهتر صورت می گیرد. (5/0)

رسانایی                         تابشی                             همرفتی                       چگالی

7- كدامیك از رگهای زیر خون را از اندام ها به قلب برمی گرداند؟ (5/0)

سرخ رگ                   سیاه رگ                    مویرگ                     رگ لنفی

8- كدامیك از امواج زیر در خلا منتشر نمی شود؟(5/0)

    امواج گاما                      امواج رادیویی             امواج صوت                 نور

9- حفره های بالایی قلب ............. نام دارند . (5/0)

دهلیز                         بطن                         گردش عمومی                   گردش تصفیه ای  

10-  كدامیك كانی ثانویه است و از تجزیه فلدسپات ها به وجود می آید؟(5/0) 

هالیت                            گرافیت                    گرانیت                         رس              

11- معادله نوشتاری تشكیل آب به صورت زیر است:

                                                          جریان الكتریسیته

                                           آب                                          اكسیژن + هیدروژن   

الف) مواد واكنش دهنده و فرآورده را مشخص كنید؟(5/0)

ب) به نظر شما جرم فرآورده ها بیشتر است یا جرم واكنش دهنده ها؟چرا(1)

 

 

 

12- منظور ازتغییرات گرماده چیست؟ یك مثال بزنید؟(5/ا)

 

 

13- یك سنگ رسوبی نام ببرید كه (1)

الف) در اثر نفوذ سیمان در لابلای ذرات تشكیل شده باشد؟....................................

ب) در اثر واكنش های پیچیده شیمیایی تشكیل شده باشد ؟..................................

14- الف) علت مشهور بودن كانی فیروزه چیست؟.....................................(5/0)

ب) كاربرد دیگر یاقوت علاوه بر زیبایی چیست؟(5/0)

15- یك عدسی محدب رسم كرده و امتداد پرتو های نور را در آن مشخص كنید؟(1)

 

 

 

 

16- خون در بدن ما چه كارهایی انجام می دهد (2 مورد نام ببرید.)(1)

 

 

17- گردش كوچك خون (تصفیه ای) از كجا شروع و به كجا ختم می شود؟(1)

 

 

 

18- دستگاه دفع ادرار از چه اندام هایی تشكیل شده است؟(1)

 

 

 

19- دو ویژگی سنگ های رسوبی را بنویسید؟(1)

 نظردهی یادتان نرود
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 آبان 1389 05:08 ب.ظ