تبلیغات
سوالات امتحانی - نجوم
درس درس تا قیامت

نجوم

یکشنبه 2 آبان 1389 08:40 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
بیشتر این اطلاعات صحیح از حدس انسان سرچشمه می گیرند . با تحقیقاتی كه امروزه در جهان صورت گرفته است می توانیم درباره گذشته آن توضیحی دهیم . تلاش های بسیاری در چهت فهم شكل گیری باریون ها و تعداد آنها صورت گرفته است . هرچند كه تلاش های بسیاری برای چگونگی شكل كردن نخستین اتم ها و همچنین آفریده جهان صورت گرفته است با این حال ما هنوز از اینها كاملا" مطمئن نیستیم .
سن جهان
علم از روی شواهد و قرائن موجود می تواند سن جهان را از بیگ بنگ تا كنون حدس بزند . با به كار بستن معادله های مشترك و معمولی فیزیك از فاصله و سرعت برابر با زمان كه دوباره از مشاهدات هابل استفاده می شود ، نسبیتا" می توان سن آن را به طور صحیح تخمین
دو اندازه گیری به فاصله حركت كهكشان ها از ما و انتقال به قرمز كهكشان نیازمند بودند . شكست نخستین كوشش ها باعث جستجوی مسافت از میان مثلثات شد . دانشمندان این امكان را داشتند تا ضخامت مدار زمین را به دور خورشید محاسبه كنند كه حركات خورشید را در كهكشان خودمان تقویت می كرد . متأسفانه این محاسبات به تنهایی قادر نبودند تا فاصله هنگفت بین كهكشان ما و آن جسم را تعیین كنند تا سن جهان تخمین زده شود.
گام بعد فهم ارتعاش ستاره ها بود . آن مشاهدات در زمینه ی ستارگانی بوده است كه دارای درخشش یكسان هستند و سوسو زدن آنها نیز یكسان بوده است . دانشمندان فرض می كنند كه ستاره هایی كه در كهكشان خودمان هستند و چشمك زدن یكسانی نیز دارند همچون اجرامی هستند در مقدار فاصله یكسانی در فاصله های كهكشانی باید باشند كه شدت یكسانی دارند . استفاده از روش مثلثات محاسبه ی فاصله ی ستاره از كهكشان ما را امكان پذیر می سازد . از این رو فاصله ی كهكشان های دور با مطالعات مختلفی قابل محاسبه است البته سختی این كارها همانند تعیین فاصله ی دو اتومبیل در شب ظلمانی است . فرض كنید چراغ جلوی دو اتومبیل شدت تابش یكسانی دارد . از دید ناظر نور اتومبیلی واضح تر به نظر می رسد كه از او فاصله ی كمتری داشته باشد و آن اتومبیلی كه از او دورتر است كم فروغ تر به نظر می رسد . باز هم این راه حل نمی تواند مسافت های بسیار زیاد كهكشان ها را به تنهایی مورد محاسبه قرار دهد . در فاصله ها خاص غیر ممكن است كه فاصله ی كهكشان را از یك ستاره مشخص سازیم . زیرا انتقال به قرمز زیاد این كهشكان ها باید یك روش داشته باشد تا فاصله تمام خوشه ها كهكشانی از یك ستاره به تنهایی اندازه گیری كند .
محاسبات برای بدست آوردن فاصله ی خوشه و انتقال به قرمز آن ، نظری پایانی است كه تعیین می كند كهكشان چند سال از ما در حال حركت بوده است . تك تك این اعداد می توانند به صورت تك تك محاسبه شوند و زمانی كه این دو كهكشان در یك مكان و یك زمان بودند را بازگرداند كه در واقع همان لحظه ی بیگ بنگ است . معادله ی عمومی كه برای محاسبه سن جهان استفاده می شود به صورت زیر است :
(distance of a particular galaxy) / (that galaxys velocity) = (time)
or

4.6 x 10^26 cm / 1 x 10^9 cm/sec = 4.6 x 10^17 sec

حاصل این معادله برابر 17 ^ 10 × 6.4 ثانیه است كه با اندكی محاسبات بسیار ساده ریاضی می توانیم آن را به عددی كه تقریبا" برابر پانزده میلیارد سال است تبدیل نمود . این محاسبه تقریبا" برای هر كهكشانی كه قابل مطالعه است صدق می كند . هرچند كه اندازه گیری این مقدارها كه در معادلات به دست آمده اند كه تخمینی از سن جهان می باشند می توانند صحیح باشند . در صورتیكه برآورد سن جهان فرایندی پیچیده است . این دستاورد در این علم گامی بحرانی است
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -