تبلیغات
سوالات امتحانی - نجوم
درس درس تا قیامت

نجوم

یکشنبه 2 آبان 1389 08:40 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ناسا میكروموج هایی را كشف كرد كه از بیرون جهان منشأت گرفته بودند . هرچند كه این ماهواره كشف كرد كه جهان سردی آغاز شده كه هنوز در حال انبساط یافتن بود نوسانات كم به علت تفاوت دمایی وجود را آغاز كرد . این نوسانات محاسبات نخستین از امكان سرما و پیشرفت جهان در كسری از ثانیه بعد از بیگ بنگ را ثابت می كند . این نوسانات در جهان برای توصیف و شرح لحظه ای بعد از بیگ بنگ آماده شده است .
در تئوری بیگ بنگ برای هریك از سؤالات مهم راه حلی قابل قبول ارائه شده است . چون مشاهدات كامل تر شده اند و پژوهش ها نیز افزایش یافته است ، تئوری بیگ بنگ تكامل یافته است و اطلاعات ما از منشأ جهان اساسی تر شده است
.
نخستین اتم ها
حال كه در تلاش های بسیار دانشمندان توانسته چگونگی ساخته شدن جهان را مورد بررسی قرار دهند سؤال منطقی دیگر اینجا است كه پس از آن چه رخ داد ؟ در كسر بسیار كوچكی از نخستین ثانیه آفرینش بود كه خلاء كامل آغاز شد جایی كه امروزه می دانیم كه جهان در آن رشد كرده است . در این لحظه بسیار كوتاه جهان آشامه ای از پلاسما بود . علم تدابیری برای این لحظات دارد كه پایه ای بر آنچه است كه امروز می دانیم .
بی درنگ پس از بیگ بنگ ، چنانكه هر كس می تواند تصور كند جهات به طور عجیبی گرم بود چنانكه به سرعت ماده و ضد ماده در جهات مختلف انتشار یافتند . در زمانی در حدود 43- ^ 10 ثانیه بعد از آفرینش به مقداری ماده و ضد ماده تبدیل شد .همچنین این دو نوع با یكدیگر آفریده شدند ؛ آنها با یكدیگر برخورد می كردند و نابود می شدند و در عوض انرژی خالص پدید می آمد . خوشبختانه برای ما یك عدم تقارن ، توجه ماده وجود داشت . جهان می تواند در راهی مساعد برای ایستادگی ماده رشد كند . از این گذشته جهان از آغاز با منبسط شدن همراه بود ، این تفاوت باعث رشد وسیع آن شد . ذراتی كه در جهان به وجود آمده بودند به ترتیب آفریده می شدند و دوباره به همراه ضد ذرات نابود می شدند .
برای ذراتی كه در جهان به وجود آمدند نامگذاری خاصی داریم این ذره ها هر كدام به تنهایی نامی دارند از جمله نوترینو ها ، باریون ها ، الكترون ها و كوارك ها كه هر كدام از اینها سازنده ی كالبد ماده ی زندگی است كه امروزه ما آنها را می شناسیم . هنگام آغاز دوره ی باریون ها ذرات سنگین قابل شناخت وجود نداشت زیرا هنوز بسیار داغ بود . در این لحظه فقط آشامه ی كوارك وجود داشت ..
بعد از آن دمای جهان در خدود 300میلیارد درجه كلوین رو به نزول گذاشت . اگر بخواهیم تشبیه نسبتا" خوبی به كار ببریم می توانیم بگوئیم همانند آبی كه تبدیل به یخ شده باشد . حال جهان تركیبی از نوترون ها و فوتون ها است كه آنها را هادرون می خوانیم . هنوز ماده ی پیچیده ای در این دما وجو ندارد . اگر چه ذرات بار دار یا همان لپتون ها نیز وجود داشتند ولی از واكنش دادن با هادرون ها منع می شدند كه البته ماده ی پیچیده تری نیز هستند . به زودی لپتون ها كه شامل الكترون ها نیز هستند می توانند به هادرون ها متصل شوند و اتصال و اتحادی را بین خود به وجود آورند كه در واقع همان ماده ی مشترك است .
در حدود یك تا سه دقیقه پس از آفرینش جهان نوترون ها و پروتون ها با هم واكنش نشان دادند و هسته ی دوتریوم كه ایزوتوپی از هیدروژن است را می افریند به زودی دوترویوم نوترون دیگری را نیز جذب می كند و هسته ی تریتیوم را نیز می سازد تریتیوم نیز یكی دیگر از ایزوتوپ ها هیدروژن است . به سرعت به پیروی از این واكنش پروتون ها و نوترون های دیگری نیز افزوده می شود كه پس از تریتیوم با اضافه شدن پروتون هسته ی هلیوم ساخته می شود . دانشمندان بر این عقیده اند كه در نخستین سه دقیقه آفرینش برای هر هسته ی هلیوم ده پروتون وجود داشت . بعد از افزایش سرما این پروتون ها می توانستند الكترون ها برای آفریده شدن هیدروژن معمولی اسیر كنند . نتیجه آن جهان امروز كه به ازای هر هلیوم یازده اتم هیدروژن موجود می باشد


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -