تبلیغات
سوالات امتحانی - سوالات درس شیمی
درس درس تا قیامت

سوالات درس شیمی

پنجشنبه 29 مهر 1389 06:50 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ارسال شده در: سوالات امتحانی ،

کدام یک از تغییر های زیر یک تغییر شیمیای است 

پاره شدن کاغذ        ذوب شدن آب           سوختن کاغذ               جوشیدن آب

جاهای خالی را پر کنید 

به واکنش یک ماده با اکسیژن.........میگویند

انتقال گرما به روش رسانایی در حالت...........بهتر از سایر هالت های ماده انجام می شود 

در معادله زیر فرآورده وواکنش دهنده را مشخص کنید 

اکسیژن+هیدروژن           آب

برای شنا سایی مواد از چه خواصی استفاده میشود 

اشتعال پذیری کاغذواشتعال ناپذیری آب چه ویژگی آن ها رانشان میدهد؟

تفاوت خواص فیزیکی وتغییرفیزیکی یک ماده درچیست؟

آزمون شیمیایی چیست؟

وقتی سلولز کاغذ می سوزدمولکول های آن به چه چیز تبدیل میشوند؟نام وفرمول شیمیایی آن هارانام ببرید.

چگونه میتوان وجود نشاسته را دربرخی مواد مثل سیب زمینی شناسایی کرد؟

چنانچه چند قطره سرکه را به مقداری شیر اضافه کنیم چه تغییری درآن صورت میگیرد؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 آبان 1389 04:06 ب.ظ